Συμβουλευτική γονέων

Ορισμένες φορές οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στο να βοηθηθούν οι γονείς να χειριστούν καλύτερα τις δυσκολίες που προκύπτουν στη διαδικασία της ανατροφής των παιδιών, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνήθως η συμβουλευτική γονέων είναι χρήσιμη και στην περίπτωση που το παιδί ή ο έφηβος βρίσκονται σε θεραπεία, ώστε και οι γονείς να δρουν με τρόπο που διευκολύνει τη θεραπεία των παιδιών τους.

Ορισμενα από τα θέματα που απασχολούν τους γονείς είναι:

-θέσπιση ορίων

-επικοινωνία με τα παιδιά

-επιθετικότητα-θυμός

-διαχείριση θεμάτων στην εφηβεία

-διαχείριση διαζυγίου

-διαχείριση θεμάτων άγχους και διαταραχών διάθεσης