Θεραπεία online

Ορισμένες φορές κρίνεται αδύνατο οι θεραπευόμενοι να επισκεφτούν το γραφείο του θεραπευτή, πχ για λόγους υγείας ή λόγω διαμονής σε απομακρυσμένο μέρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να παρέχονται υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου. Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά, όπως οι συνεδρίες δια ζώσης, γίνονται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα και τηρείται το απόρρητο όπως ακριβώς και στις δια ζώσης συνεδρίες.